zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zakres Usług, Cennik*


Podziały:

Gdy zachodzi potrzeba sprzedaży albo darowizny części nieruchomości, podział działki ewidencyjnej jest jednym z etapów tego procesu.


Rozgraniczenia:

W niektórych sytuacjach np. przy budowie ogrodzenia, istnieje konieczność ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Postępowanie rozgraniczeniowe jest postępowaniem administracyjnym, które prowadzi do ustalenia położenia i stabilizacji znaków granicznych.


Wznowienia:

Często w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych, albo przyrostu lasu, ustalone wcześniej granice ulegają zatarciu w terenie, wznowienie granic jest czynnością techniczną prowadzącą do ich odtworzenia.


Opracowania do celów prawnych:

Założenie księgi wieczystej, oraz regulacja stanu prawnego wymaga niekiedy sporządzenia przez geodetę wykazu synchronizacyjnego obrazującego dotychczasowe zmiany w oznaczeniach parcel gruntowych i działek ewidencyjnych.


Mapy do celów projektowych:

Niezbędnym materiałem dla projektanta oraz architekta przy sporządzaniu projektu budynku (ew. urządzenia np. sieci) jest mapa do celów projektowych.


Tyczenia:

Realizacja każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, oraz przyłączy sieci rozpoczyna się od wytyczenia głównych osi obiektu oraz przebiegu przyłączy mediów w terenie.


Inwentaryzacje powykonawcze:

Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza mediów kończą się inwentaryzacją powykonawczą. Ma ona na celu sprawdzenie, czy inwestycje zostały wykonane zgodnie z projektem, oraz naniesienia ich na mapę.


Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych:

W wyniku nagłych wezbrań wody lub obfitych opadów deszczu, brzegi koryt wód płynących ulegają obsunięciu, powodując zmniejszenie powierzchni działki przyległej. W celu uwidocznienia w ewidencji gruntów aktualnego przebiegu granic cieków oraz wypłaty właścicielowi działki przyległej odszkodowania za zabrany przez wodę grunt, konieczne jest sporządzenie przez geodetę projektu rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.


* Ceny każdego zlecenia ustalane są indywidualnie